Fri frakt vid köp över 3500:-

Köpvillkor

Allmänt 
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU-rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning 
Du kan beställa både via vår webbutik eller via e-post. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. När "köpvillkoren" accepteras bekräftas att du har målsmans godkännande. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mervärdeskatt 
Samtliga priser i webbutiken är angivna inklusive moms.

Leveransbetingelser 
Utöver priset på varorna ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.
Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Beställningar gjorda i webbutiken levereras endast inom Sverige. Dina varor levereras inom 2-5 vardagar (vår ambition är att alltid leverera så snabbt som möjligt).

Vi skickar även internationellt men då måste beställningen komma via e-post och hanteras manuellt. We also ship internationally but orders are only taken by email to [email protected].

Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

Oavhämtad försändelse 
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning 
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning 
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

Ångerrätt 
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller om förseglingen brutits. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftligt meddelande till oss. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar via e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Reklamationer
Om du mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 5 dagar från det du tog emot varan. Om du mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post. Om det gäller ett skadat kort som kommer från oöppnad kartong ska detta reklameras hos tillverkaren och inte till oss. Skadade kort från oöppnad box tar ej bort betalningsskyldigheten utan detta ska lösas ihop med tillverkaren, t.ex Upper Deck.

Den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten. Vid all form av inskick till oss måste varan skickas till dörren, EJ OMBUD.

Information
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure 
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist 
Vi har som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. 

 

Betalning med Payson 

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se